Gülen’i gorilleştiren CHP Genelsekreteri Sabetayist Kasım Gülek’tir

0
74

Kasım Gülek, Fethullah Gülen’in üzerine bina edilen Amerikan çıkarlarına uygun İslam projesinin kavşağındaki en kritik isim. Yeni Şafak’ın ulaştığı raporlar, Atatürk’ün zehirlendiğini gizleyenlerden biri olan Gülek ile Gülen’in 1960’lardan itibaren tanıştıklarını söylüyor. Gülek ve Gülen biraderlerin karanlık dünyası raporlara yansıyor.

Fetullah Gülen ve Kasım Gülek, sık sık kamuoyu  önünde bir araya gelmekten kaçınmıyordu.
Fetullah Gülen ve Kasım Gülek, sık sık kamuoyu önünde bir araya gelmekten kaçınmıyordu.

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ele başı Fethullah Gülen, hayatı boyunca uluslararası lobiler, istihbarat servisleri, masonlarla iç içe oldu. Gülen’i hayatı boyunca koruyan ve destekleyen bir isim hep dikkat çekti: Kasım Gülek. Uzun yıllar CHP genel sekreterliği ve milletvekilliği yapan Gülek, Gülen’i uluslararası camiaya taşıyan isimdi. 19 Ocak 1996 tarihinde ABD’de hayatını kaybeden Gülek’in Ankara Kocatepe Camii’nde Cenaze namazını kıldıran isim de Fethullah Gülen idi.

ABD’NİN İZİN VERDİĞİ KADAR MÜSLÜMANLIK

Türkiye’de tek parti rejiminin baskısından bunalan Anadolu halkının uyandığı 1940’lı yılların sonu, Amerika’nın da yükselen yeni güç olarak İslam dünyasıyla irtibata geçmeye başladığı dönem olarak kabul ediliyor. Ezanın Arapça okunmaya başladığı, imam hatip okullarının temellerinin atıldığı Demokrat Partili yıllarda bu uyanış yerini başkaldırıya bıraktı. 27 Mayıs 1960 darbesini fiili olarak destekleyen ABD, Adnan Menderes’in iktidarında yaşanan “Türkiye’yi gerçek bağımsızlığına kavuşturma’ girişimlerinin farkında olarak yeni bir politika geliştirdi. Adına Komünizmle Mücadele denilen, ancak 1940’lardaki komünist hareketlere karşı geliştirilen tepkiden farklı bir konsepte sahip bu yeni sürecin tek amacı vardı: ABD’nin izin verdiği kadar Müslümanlık..

İKİ İSİM ÖZEL SEÇİLDİ

İstiklal Savaşı’ndan kahramanca çıkmış, babalarının yazdığı şanlı destanı -tek parti dönemindeki baskıya rağmen- imanla dolu göğüslerinde yaşatmayı başaran bir milleti manevi esaret altına alabilmenin ise tek yolu vardı: İçerden kuşatmak. Bugün baktığımızda 1960’lı yıllarda bu amaçla seçilen isimlerin tesadüf olmadığını, bu kişilerin aile yapıları ile toplumun tüm kesimini kontrol altına alma potansiyeli taşıdıklarını görebiliyoruz. İşte bu kavşakta karşımıza iki kilit isim çıkıyor: Kasım Gülek ve Fethullah Gülen..

Kasım Gülek

GÜLEK PAZARLADI

Kasım Gülek ve Fethullah Gülen ilişkisi 1960’lı yıllara dayanıyor. 1967 yılında Kasım Gülek’in referansıyla Üçgen Mason Locası’na törenle kabul edilen Gülen, bu tarihten itibaren uluslararası lobilerin gözdesi oldu. 12 Mart 1971 muhtırasının ardından dönemin Sıkıyönetim Komutanlığı’nca hazırlanan bir istihbarat raporunun yayınladığımız bölümünün devamında CIA ile MOSSAD’ın para ve lobi desteğiyle palazlandırdığı Gülen’in, Kasım Gülek ile ilişkisi ayrıntılı şekilde anlatılıyor. Fethullah Gülen de Kasım Gülek ile ilişkilerini doğrulayarak 1 Eylül 1997 tarihli Zaman gazetesinde Amerika’da kendisine referans olan ismin Kasım Gülek olduğunu şöyle açıklıyordu: “ABD’de görüştüğüm insanlardan biri Morton Abramowitz idi. O, Türkiye’de bir zaman elçi olarak kalmıştı. Müşterek dostumuz Kasım Gülek Bey vardı. Onun vasıtasıyla gıyaben onu tanıyorduk. Türkiye, şimdiye kadar çok ölüm-kalım krizlerine maruz kalmıştır. Bunu isterseniz bir kriz sayın ama bu millet bunu aşar dedim. Hatta bu ses, imkânı varsa Beyaz Saray’a kadar, Kongre’ye kadar, Pentagon’a kadar götürülmeli dedim.”

BİR TAŞLA İKİ KUŞ

Kasım Gülek’in hem kendisi ve yakınlarının anlattığı hem de istihbarat raporlarına giren hayat hikayesinde çok önemli iki nokta var: Birincisi aile geçmişi. Babası Adana’dan İstanbul’a üniversite okumak için gelen ilk kişi. Milli Mücadele’nin önemli isimlerinden. Çanakkale Savaşı’nda cepheye pansuman için bedelsiz pamuk ve sargı bezi gönderen bir eczacı. İttihat ve Terakki’nin Çukurova Sorumlusu. İkinci bilgi ise Gülek’in siyaset sahnesine bizzat Kemal Atatürk tarafından sokulmuş ve kontenjandan Bilecik milletvekili seçilmiş olması. Bu iki vasıf, Gülek’in toplum nezdinde muteberliğini, ulusalcı zihinlerde ‘bizden biri’ olarak algılanmasını yani Amerika’nın çıkarlarına uygun İslami düzenin Kemalizm ayağını olgunlaştırdı.

GÜLEK GEÇMİŞİN ADAMIYDI GÜLEN BUGÜNE HAZIRLANDI

Gülek, yeni dönemin geçmişle bağlantısını kurarken Gülen’e ise farklı bir misyon yüklendi. Fethullah Gülen, Erzurum gibi İslami hassasiyetleri son derece yüksek bir Doğu Anadolu şehrinde doğmuş, gelecekte Türkiye’de söz sahibi olacak köylü siyasetçilerle iyi ilişkiler kurabilme potansiyeline sahip ve en önemlisi bir köy imamının kendini kanıtlamak isteyen hırslı oğlu olarak projenin bugüne uzanan köprüsü oldu. Bu iki ismin siyaset tarzı itibariyle yollarının kesiştiği bu kritik kavşakta önemli nokta ise 1963 yılında bir anda Türkiye’nin dört bir yanına yayılan Komünizmle Mücadele Dernekleri. CIA destekli bir kontrgerilla faaliyeti olduğu herkesçe bilinen bu dernekler, Fethullah Gülen’in siyaset sahnesinde göründüğü ilk kurum oldu.

Mason biraderlerin ortak projeleri var

Gülen’le ilgili raporlarda Komünizmle Mücadele Derneği ile başlayan ve İzmir’de devam eden ABD-Gülek-Gülen ilişkilerine dair tespitler yer alıyor. Söz konusu istihbarat raporu, Kore-Amerika-Türkiye üçgenindeki bu üç sacayağının bağlantılarını tek tek açıklıyor. İşte o rapordan detaylar: “Fethullah Gülen’in Kasım Gülek ile ilişkileri 1960 yılına dayanmaktadır. Fethullah Gülen’in CIA, MOSSAD, Moon tarikatı bağlantılarını bilakis Kasım Gülek sağlamış ve birlikte birçok projeye imza atmışlardır. Erzurum ve İzmir’de Komünizmle Mücadele Dernekleri kurulmuş, Fethullah Gülen bu derneğin kurulmasında ve yönetiminde yer almıştır. Fethullah Gülen Komünizmle Mücadele Derneğini Erzurum’da açarken bu dernekle Milliyetçi mukaddesatçı yapılanmayı örgütledi.”

BABASI İTTİHAT VE TERAKKİ’NİN ÇUKUROVA SORUMLUSUYDU

Altın Şehir Adana isimli Kent Kültürü Dergisi’nin Kasım Gülek’in kızı Tayyibe Gülek ile yaptığı röportajda Gülek ailesiyle ilginç detaylar var. Bu röportajdan Kasım Gülek’in babası Mustafa Rıfat Bey’in Adan a’dan İstanbul’a üniversite okumaya giden ilk kişi olduğunu öğreniyoruz. Döndükten sonra Adana’da 1902’de bir Türk’e ait ilk eczaneyi açan Mustafa Rıfat’ın (1947’de öldü) torunu ve Türkiye’nin ilk kadın bakanlarından Tayyibe Gülek’in anlattıkları bir hayli ilginç. Mesela Çanakkale Savaşı’nda Adana’da üretilen pamuğun hidrofilize edilerek pansumanda kullanılabilir hale getirilmesini sağlamış. Bu bilgilerden sonra aynı röportajda Gülek’in söz konusu hizmet için bizzat Talat Paşa tarafından davet edildiği aktarılıyor.

Eski ABD Büyükelçisi Motron Abramowitz ile Gülen’i Kasım Gülek tanıştırdı.

PWPA’nın ilk başkanı

Rapordaki diğer tespitler şöyle: “Professors World Peace Academy (PWPA)’nın Türkiye’deki ilk başkanı Kasım Gülek’tir. Onun Koreli Moon’un Kilisesi’ndeki CIA’nın amaçlarını gerçekleştirmek için kurulmuş olan bu tarikatın ilk başkanı olması hedeflenen organizasyonun niçin olduğunu anlamak açısından hiç de zor olmasa gerek. 1980’li yıllarda Sung Myung Moon’un Türkiye ilişkilerini yürüten Kasım Gülek Unfication Church’ü güçlendirmek için büyük çaba gösterdi. Fethullah Gülen’i ABD Büyükelçisi Morton Abramowitz ile tanıştırdı. Kasım Gülek’in baldızı Aylin Rodomisli Pentagon’da subay olarak çalıştı. Gülen’in Pentagon ve CIA ile çalışmasına önayak oldu. ABD’deki tüm istihbarat organizasyonunu Aylin Rodomisli vasıtasıyla yürüttü. CIA’den gönderilen para Kasım Gülek’in vasıtasıyla aklanarak piyasaya sürüldü.”

Askerde kime ne söz verdi

Askerlik görevine 1961 yılında Ankara Mamak’ta başlayan Gülen, usta erlik dönemini geçirdiği İskenderun’da verdiği bir vaaz nedeniyle 10 gün askeri hapishanede yattı. Askerden sonra yaklaşık 1 sene Erzurum’da ailesinin yanında kaldı. Aynı dönemde Komünizmle Mücadele Derneği’nin kuruluşunda bulundu. Halk Evi’nin kadrosuna katıldı. Erzurum’da bu derneği kurma görevini gariban bir imam olan Gülen’e veren kişilerin kim olduğu bilinmiyordu ancak bugün tahmin etmek zor değil. Gülen Edirne’ye dönünce 4 Temmuz 1964 günü göreve başladı.

Tarikat CIA’den

Aynı raporda Moon Tarikatı’nın Dinler arası diyalog ve hoşgörü adı altında Siyonizm’e nasıl hizmet ettiği ise şu sözlerle ifade edildi: “Moon tarikatının ortağı CIA’nın kurduğu Kore’deki CIA temsilcisi ise Albay Bo Hi Pak’tır. Bo Hi Pak da Moon tarikatının en güçlü üyesidir. Onun vasıtasıyla Güney Kore Amerikan vesayetine girmiştir. Dinler arası diyalog ve hoşgörü adı altında Siyonizm’in amaçlarına hizmet etmektedir. Bu tarikat NED, CSİS ve CIA gibi istihbarat örgütleriyle sıkı bir ilişki içerisindedir. OPUSDEİ gizli bir Yahudi örgütüdür. Moon tarikatı, Fetullah Gülen tarikatı bunların üçünü de CIA kurdurmuş ve maddi olarak güçlenmelerine vesile olmuştur. Bunların üçünün de programları aynı, taktik aynı, yapılanma ve kullandıkları kelimeler bakımından bile aynıdır. Çünkü üçünü de CIA kurdurmuş amaçları doğrultusunda alabildiğince kullanmaktadır.”

GÜLEN’DEN GÜLEK ÖVGÜSÜ

Fethullah Gülen, 1 Eylül 1997 tarihli Zaman gazetesinde Amerika’da kendisine referans olan ismin Kasım Gülek olduğunu şöyle açıklıyordu: “ABD’de görüştüğüm insanlardan biri Abramowitz idi. O, Türkiye’de bir zaman elçi olarak kalmıştı. Müşterek dostumuz Kasım Gülek bey vardı. Onun vasıtasıyla gıyaben onu tanıyorduk… Türkiye, şimdiye kadar çok ölüm-kalım krizlerine maruz kalmıştır. Bunu isterseniz bir kriz sayın ama bu millet bunu aşar dedim. Hatta bu ses, imkânı varsa Beyaz Saray’a kadar, Kongre’ye kadar, Pentagon’a kadar götürülmeli dedim.” Kasım Gülek’in ölümü sonrasında Samanyolu Televizyonu dışında hiçbir kanal özel bir program yapmamış. Kanalın yaptığı programda söylenenler Kasım Gülek’in hayatının anlatıldığı biyografi kitabının son kısmına yorumsuz olarak alınmış..

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here